Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη ΑΟ Τρίκαλα

Συνήλθαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Ερασιτέχνη ΑΟ Τρίκαλα όπως αυτά εκλέχθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της 26ης Νοεμβρίου 2021. Το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΙΑΤΡΟΣ)-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ)-Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΙΑΤΡΟΣ)-Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)-ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΙΑΤΡΟΣ)-ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΚΑΙ FUTSAL

ΤΣΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ)-ΤΑΜΙΑΣ Α΄-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ)-ΤΑΜΙΑΣ Β΄-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΠΑΕ

ΦΑΜΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΦΑΑ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ)-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ-ΜΕΛΟΣ

ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ)-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ-ΜΕΛΟΣ

ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ)-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΠΑΕ-ΜΕΛΟΣ

ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗΣ ΒΑΪΟΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ)-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ-ΜΕΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ)-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΕΛΩΝ-ΜΕΛΟΣ

ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ)-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΕΛΩΝ-ΜΕΛΟΣ